FARMER Kwaliteit pekanneute uit die Bo-Karoo

                                                             info@karoopekans.co.za

Kwaliteit

  • Karoo Pekans se pekanneute word self ge-oes om die hoogste kwaliteit te verseker, persoonlik met die hand uitgesoek en vakuumverpak om die beste kwaliteit in te seël. Geen gifstowwe word gebruik tydens die verbouing van ons pekaneute nie. Waar moontlik word van organiese bemes-tingstowwe gebruik gemaak.

    Kwaliteit word verder verseker deur korrekte verpakking en bergingsmetodes te volg. Hiervolgens kan neute tot 18 maande gestoor word en nog dieselfde smaak en tekstuur hê soos die dag toe dit verpak is.

  • Stikstof byvoeging tydens verpakking en laë bergingstemperature verseker behoud van kleur, tekstuur en aroma.

  • Neute wat korrek geberg word, sal die smaak, kleur en voorkoms deur die jaar behou. Kwaliteit word gekemerk deur 'n bros en ferm kern en 'n neutsmaak wat goed ontwikkel is. Kerne moet 'n roomkleur hê.

Kontak ons gerus by:
info@karoopekans.co.za

Karoo Pekans verwerkingsaanleg

Tans word Karoo Pekans gehuisves op perseel N24, Olienhoutrylaan in die Nywerheidsgebied van Orania.

Karoo Pekans be-ywer hom om in samewerking met die Produsente op Orania die pekanneut bedryf te bevorder en aan te moedig.

Die aanleg verwerk pekanneute volgens seisoen. Oestyd kan varieer van jaar na jaar, maar kom hoofsaaklik tydens Mei tot Julie maande voor. Die aard van die pekanneut is sodanig dat die verwerking so spoedig as moontlik na oes afgehandel moet word. Vooraad wat vanaf die produsent ingeneem word, word dadelik verkoel en donker gestoor. Verwerking word gedoen deur die pekanneute te kraak, te ontdop, en verder te sorteer. Neute wat nie deur die proses uitgehaal kan word nie, moet volgens 'n handproses uitgehaal en gesorteer word. Voorrade word vakuumdig verpak en in 'n donker koelkamer van tussen 5 to 8 grade Celsius geberg. Hierdeur kan Karoo Pekans varsheid waarborg vir ;n tydperk van twee jaar.

Rekordhouding van die produksie word tot in die fynste besonderhede gehou tydens verwerking. Waardevolle inligting aangaande kwaliteit van die produsente word hierdeur verkry. Elke deel van die poduksieproses, vanaf die monsterneming , inweeg van 'n produsent se produkte, uitkraak en verdere verwerking tot die wegpak van die vooraad in die koelkamer word noukeurig geboekstaaf. Hierdeur kan waardevolle inligting aan die Produsent verkaf word.

A